Slovník pojmů

A - B - C - C1 - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - N1
Low frost
U klasického chladícího zařízení probíhá mísení studeného a teplého vzduchu z okolního prostředí vlivem nedokonalé těsnosti dveřního těsnění. To je způsoben smršťováním ochlazovaného vzduchu uvnitř chladničky či mrazáku, který způsobuje podtlak a průnik teplého vzduchu dovnitř chladného prostoru. Systém Low frost (AEG), provádí toto vyrovnání tlaku pomocí prostoru nazývaného airbag. Tím je zamezeno přisávání vlhkého teplého vzduchu z okolí chladničky, čímž je dosaženo minimalizace námrazy, neboť teplý vzduch z okolí spotřebiče v sobě obsahuje relativně velké množství vlhkosti.